Monitoring PKL

Form monitoring PKL diisi pada awal dan akhir semester pada periode waktu sesuai pengumuman yang diedarkan. Kepatuhan pengisian form monitoring ini menjadi syarat untuk mengisi form pendaftaran sidang ujian.