Monitoring

Form monitoring PKL diisi pada awal dan akhir semester pada periode waktu sesuai pengumuman yang diedarkan. Kepatuhan pengisian form monitoring ini menjadi syarat untuk mengisi form pendaftaran sidang ujian.